top of page
Logo_Kracht_van_Bewustwording_300dpi_edi
BLOG
Logo_Kracht_van_Bewustwording_300dpi_edi

Het laatste jaar is voor zeer veel mensen een bewogen jaar geweest. En je kunt bijna zeggen voor de gehele wereld. Wat wil dit nu eigenlijk allemaal zeggen? Over alles wat er op het moment is aan het gebeuren. Weet ik het antwoord, nee zeker niet. Wel bekijk ik vanuit een geheel ander perspectief.


Corona laat zien hoe de wereld met elkaar verbonden is. Iets wat voor het onbewuste al bestaat zolang we hier op aarde verblijven maar nu visueel kenbaar wordt gemaakt. De verwevenheid van het web wordt zichtbaar. Alles heeft een direct gevolg op elkaar.


Er is al op vele manieren gecommuniceerd dat er verandering moet plaatsvinden in het huidige bestaan. Alleen als we het hebben over milieu, verdraagzaamheid, besparing dan wordt er een hoop besproken maar geen daadwerkelijke actie. Nu zijn er wel actiegroepen en instituten die dat voort streven maar er komt weinig van de grond. Want uiteindelijk is iedereen met zijn eigen hachje bezig. Of dat nu voor vrede is of het annexeren van een land. Het is een persoonlijke issue. Want er wordt gesproken vanuit, ik vind en ik weet. Er is persoonlijk belang bij want het gaat meestal om een innerlijk goed gevoel te krijgen. Het behalen van een overwinning. En door het persoonlijk belang zijn het allemaal eilandjes die een individueel succes willen behalen.


Laten we teruggaan naar Corona. Hetzelfde principe zie je hier ook gebeuren. Iedereen weet het beter en iedereen heeft de oplossing. Denkt men! Als je goed kijkt zie je dat Corona de oplossing is. Want alle individuele belangen worden geheel gedownscaled. Iedereen wordt teruggeworpen in zijn familie/ individuele bubbel. En Corona stelt, of laat je zien. Hey vriend kijk, zoals jij, de mens, bezig bent met je woon, leef, wereld omgeving dan zijn jullie niet goed bezig.


Massa consumptie, luchtvervuiling, hongersnood zijn eigenlijk de belangrijkste vanuit dit punt. Onderdrukking, slavernij (financiële), individuele gewin dat is al zo oud als de wereld.


Beide eerste punten worden door Corona geheel stil gelegd. En het antwoordt van de mens is. We moeten zo snel mogelijk vaccineren en dan kunnen we ons oude leven weer oppakken. Wat de mens niet in de gaten heeft is dat er een grote verandering plaatsvindt. In de zichtbare wereld maar ook vanuit de stuwende kracht vanuit de onbewuste wereld en astronomisch.


Kijk om je heen. Instituten zijn aan het afbrokkelen, gevestigde ordes worden omvergeworpen. Eeuwenlange machtsmisbruik komt naar boven. Kun je spreken over machtsmisbruik ja. Maar! Laat ik het anders noemen. Het is eeuwenlange groei om dit punt te bereiken. De evolutie van het menselijke bewustzijn.


In plaats van dat er wordt gekeken, wat gebeurt er nu werkelijk. Nee gaat men het gevecht aan met Corona. We gaan het overwinnen. En dan gaan we op de oude voet verder. Dat kan! Maar wat zou het volgende zijn wat op ons afkomt? Om de mensheid tot besef te laten komen. De wereld die je namelijk ziet is ons eigen toedoen. De wereld speelt zich namelijk af in het bewustzijn en onderbewustzijn. Zowel collectief als persoonlijk. Het enige waar de mensheid nu mee bezig is brandjes te blussen. En ook dit is visueel aan het worden en zijn het geen brandjes meer maar hevige, grote bosbranden. De huidige mensheid is een levensgrote Don Quichotte die vecht tegen de windmolens en branden blust.


We hebben het over polarisatie. Dat moeten we tegengaan. Dit tegengaan maakt dat het juist gebeurt. Want waar gebeurt het, Innerlijk. Polarisatie is een innerlijke beweging die visueel naar buiten wordt geprojecteerd. Of je nu eens bent met vaccinatie, lockdown of wat er ook wordt beslist. De mens is zelf vanuit individuele aanwezigheid de regent over deze energieën. En zal altijd eerst kijken naar zichzelf. Heb ik er baat bij. Zo ja dan moet ik in opstand komen want ik ben het er niet mee eens. Heb je wel eens gevraagd waartegen je in opstand komt... in jezelf? Dat geldt ook voor de zogenaamde vredesbewegingen. Die alles onder het mom van. Alles is liefde doen. Bloemetje in het haar. Dagenlang mediteren, en eigenlijk geen beweging meer vertonen in het reële leven. En zou het kunnen zijn, dat! Als zij zich aan de ene kant bevinden er een andere kant tot leven komt om de balans te herstellen. Een uiterlijke balans maar wat men niet doorziet is dat die balans innerlijk is. Innerlijk is de balans nog niet hersteld. Nog niet doorzien.


Als je goed kijkt zie je steeds meer dat de oude energieën zijn uitgewerkt en steeds meer in de verdrukking komen. Kijk wat er om je heen gebeurt. Het is niet enkel in Nederland. In alle landen komen mensen in beweging. De natuur komt in beweging. Wat is nu die beweging? Wat is nu die onbewuste druk die omhoog wordt geduwd. Wat vertelt het?


Het probleem is dat. Iedereen, ongeacht de situatie, gelijk heeft. Vanuit zijn perspectief. Vanuit het holistische beeld kun je zeggen. Alles is inmiddels in zoveel delen gedeeld dat er altijd ergens wel een waarheid inzit. De kunst is om die waarheden af te pellen. En zo kun je steeds verder terug naar het begin. Neti-neti. En als je daarin verder gaat kom je uiteindelijk uit bij. Zoals ze het in de Oosterse wijsheid zeggen, bij het Zelf. Een paradoxale beweging waarin waarheid zich bevind.


Terugkomend op de verandering. We slaan inmiddels niet meer met knuppels, wonen niet meer in grotten alleen gedraagt de mensheid zich nog steeds zo. Uiteindelijk zijn de energieën van het archetype (Goden) nog steeds heer en meester in ons dagelijks leven. De Goden regeren nog steeds over de mens. Of je het nu beseft of niet. In de onderstroom zijn de energieën die men aan de Goden heeft gekoppeld nadrukkelijk aanwezig. Ons gedrag stamt af van het dierenrijk. Alleen er is nu een mate van intelligente overheen gekomen.


Nu staan we op een splitsing. Nu is de tijd om gebruik te gaan maken van onze intelligentie. Nu moeten er leiders en ook zeker de mens opstaan die zeggen. We gaan een andere benadering toepassen. Niet meer in belang van groeperingen maar in belang van de gehele mensheid. Gebruik maken van de intelligentie die we in de eeuwen hebben opgebouwd. De kennis van het onderbewuste integreren in het weten van nu. En dan zullen geheel andere oplossingen ontstaan. Wordt het makkelijk, nee zeer zeker niet maar de humane kant zal steeds meer de boventoon gaan krijgen. En welke richting zal de individuele mens op gaan. De Joodse leer noemt het Adam Kadmon. De eerste mens. Androgyne in zijn bestaan. Mannelijke en vrouwelijk ineen verweven. In plaats van ons huidige yin-yang waarin mannelijk en vrouwelijk separaat worden beoordeeld en doorleefd. Verdwijnt dan de man of vrouw. Nee zeker niet alleen de energieën in de mens zijn gelijk. Geen! Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars, meer.


De leer van Boeddha en Jezus hebben invloed gekregen op het menselijke bestaan. Maar het is een leer die niet is geschreven door desbetreffende personen zelf. Het is geschreven door buitenstaanders. Die misschien wel een idee hadden maar het niet waren. En dan kun je alle kanten opschieten wat ook de afgelopen eeuwen is gebeurd. Het is namelijk geen individuele ontwikkeling maar een massa ontwikkeling geworden waardoor het een systeem is geworden en is verankerd in het collectieve bewustzijn. Bewust als onbewust. Komen we dichterbij dan heeft Carl Jung dit zichtbaar gemaakt. Hij heeft de ontwikkeling van de mens via de Archetypes zicht baar gemaakt. Hij heeft het Individuatieproces zichtbaar gemaakt. Een individuele weg en geen weg van een groep is zoals het heden ten dage wordt geleefd. Dit geldt ook voor Boeddha en Jezus. De ontwikkeling van het individu. Als dit is bereikt, dan pas krijgt je zicht op het collectieve bestaan. Bewust en onbewust.


Daarvoor! Is de mens een eilandje en schreeuwende in de woestijn. Zijn eigen belangen verdedigend denkende te weten hoe het zou moeten zijn. En dat! Zie nu overal gebeuren. De tweedeling wordt steeds duidelijk, de tweedeling wordt steeds agressiever. Agressiever omdat alle onbewuste collectieve energieën naar boven komen. Energieën die al eeuwen onder de huid zitten. Zoals Black live matters, onderdrukking door de gevestigde orde, het grote verschil tussen arm en rijk. En zo zijn er tal van voorbeelden. En alles begint steeds meer aan de oppervlakte te komen. Zijn ze dan schuldig? Dat is de vraag. Die vraag kun je pas beantwoorden als je je eigen proces hebt doorlopen. Dan pas, niet eerder. “Hij die zonder zonde is werpen de eerste steen”.


Het huidige systeem, in Nederland de democratie, heeft zijn tijd gehad. Het is al decennia over de kook aan het gaan. Antwoorden zijn er niet meer in te vinden. Antwoorden worden opgelost door nog meer regels en maatregelen. Maar de antwoorden! Bevinden zich in jezelf, door naar jezelf te gaan kijken. Je acties, je handelingen. En zeker je hebt gelijk, maar ook je tegenstander heeft gelijk. En nu? Gaan we door hiermee of ga je de schouders eronder zetten en begin je met jezelf. Tja dat is moeilijk. Want dan ga je ontdekken dat ook de duivel in jezelf zit en dat zou liever niet willen zien van jezelf. En de verandering is! ‘Zo te zien volop aan het werk en gaan we daarnaartoe. De vraag is...HOE? ’Bewust of onbewust?


Ervaar je intrinsieke vrijheid, dan ga je, onbewuste collectieve processen, herkennen en word je niet meer aangezet om er aan deel te nemen. Veel mensen denken dat ze dit bewust doen. Helaas ze zijn nog steeds speelbal van een eeuwenoude traditie en gedreven door deze collectieve onderbewuste energie.

53 weergaven0 opmerkingen

In hun eerste levensjaren leren we kinderen om zichzelf te ontwikkelen. We leren kinderen zichzelf neer te zetten in de maatschappij totdat ze ‘volwassen’ zijn geworden en dan laten we ze los. Gebaseerd op een natuurlijke beweging. Dit duurt ongeveer tot hun veertigste levensjaar. En dan? Dan verliezen daar de meesten volwassenen de verbinding met het natuurlijk proces. We leren volwassenen niet meer om zichzelf te ontwikkelen en neer te zetten in de tweede levensfase. Zachter worden, empathie, zelfonderzoek, verandering van bewustzijn; daar schiet de mensheid in te kort. De individualiteit die is gecreëerd bij het kind blijft bij zichzelf en er wordt geen vervolg gegeven aan de ontwikkeling van de volwassenen.


Het individualisatieproces.

Dit proces richt zich vanuit het Individu naar de Totaliteit, en is in zijn geheel verloren gegaan. Het wordt geprobeerd, maar als men er mee bezig is heeft men het alleen maar over licht en liefde. Een teveel op één zijde gerichte blik van het geheel wat zonder dat men het weet een duidelijke tweedeling veroorzaakt. Dualisme blijft energetisch in zijn volledige kracht bestaan. Men vergeet terug te keren naar de Aarde en verbinding te maken met zowel het Aardse als het Hemelse. Door deze eenzijdig gerichte projectie blijft dualisme ongezien en onbedoeld gehandhaafd.


Dit doorzien is verdomd moeilijk. Mede doordat we blijven hangen in oude gebruiken en ‘een weten’ wat al eeuwen wordt gebruikt door het collectief. De huidige mens wil niet inzien dat het huidige leven een andere aanpak en inbrengt nodig heeft. Men kiest voor de veilige weg van ‘Alles is Liefde’. Alles moet met Liefde worden opgelost oftewel: negeren, bidden, mediteren en liefde sturen. Door deze eenzijdige focus wordt de tegenstelling gecreëerd van een bevestiging te sturen van jezelf, naar jezelf. Zodat jíj jezelf kent en een bevestiging krijgt - voor jezelf - dat je goed bezig bent. Maar om dat te kennen heb je ook die andere nodig de: “duistere kant”.

Zolang we blijven geloven in goeroes, religies en de overtuiging van het eigen weten blijft dit bestaan. Dat kan ook niet anders want dit is de aansturing van het collectieve onbewuste. Maar omdat we dit blijven doen is er niemand bereid om zijn eigen leven, zijn eigen proces onder ogen te zien. De mens blijft draaien in de molen van het huidige systeem. Oftewel het ‘rad van incarnatie’. Dit systeem wordt al eeuwen geleid door de Archetypische Goden (energetische velden).


Kijk om je heen om te zien tot waar we zijn gekomen met en in ons huidig denken. In plaats van dichterbij elkaar te komen wordt de splitsing alleen maar groter en geloven we in rituelen, kunstjes en woorden die goeroes vertellen. In feite gebeurt datgene dat beweging van het collectieve onbewuste is, maar waarvan men denkt dat ze dit bewust doen.

Ben ik boos op de wereld, de mens? Ik kan zeggen: “Ja”. Ja omdat we leven in de ban van een heel oud systeem. Niet dat het systeem slecht was, maar het heeft zijn tijd gehad. We proberen oplossingen in het gemanifesteerde te vinden. We hebben niet in de gaten dat dit een gemoderniseerde versie is van het Oude Rome of de Grieken. We noemen onszelf intelligent. Daar is niets van te merken. Het is uiterlijke geleerde intelligentie, maar geen intrinsieke empathische intelligentie. We moorden, plunderen en veroordelen er nog steeds op los, alleen nu hebben we regels en ethiek ingesteld om het ‘legaal’ te doen.

De mens is door de huidige conditionering alleen maar naar buiten geprojecteerd. Woorden, materialisme en visuele beleving zijn belangrijker geworden dan de intrinsieke ontwikkeling. En de mens denkt een gelukkige uitweg te hebben, want als het even niet goed gaat dan bidt de mens tot God om te helpen en te vragen “Vergeef ons onze zonden”. Als er dan drie weesgegroetjes worden opgezegd is het vergeven. Of er wordt gemediteerd en sturen we liefde de wereld in, dat zorgt dan voor de oplossing. Als we maar níet naar onszelf hoeven te kijken, en naar onze eigen rol in deze.


We vertellen liever anderen hoe het zou moeten. Iets wat we toevallig hebben gehoord of gelezen en wat al eeuwen in ons onbewust collectief systeem zit. De vraag: “Waarom Ben je hier?” wordt niet meer gesteld. Nee, in plaats daarvan werkt de huidige mens gehypnotiseerd en slapend zijn leven af en denken we wat te moeten betekenen voor de wereld. daarom de uitspraak: “Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”.


Maar als je iets wilt betekenen voor deze wereld en daadwerkelijk verandering wilt brengen, begin je bij jezelf. Dáár liggen de antwoorden. Dan ga je écht iets beteken voor deze wereld. Innerlijke verandering. Intrinsieke verandering. Niet de gemanifesteerde beleving. Want die doet niet ter zake, dat is slechts uiterlijke schijn. Maar het helpt je wél met de weg naar binnen, het laat je constant zien; “Zie je het?”.


Door het aangaan van het Individuatieproces onderzoek je de processen die plaatsvinden. Hierdoor krijg je steeds meer zicht op je eigen handelen. Handelen dat over het algemeen onbewust is. Je denkt dat je bewust handelt maar het is de handeling die het leven vraagt, want het hele systeem is met elkaar verbonden. Het IS een Totaliteit-beweging. Hoe verder je je verdiept in jezelf, des te meer je dit gaat zien. Des te meer ga je van jezelf houden. Niet van de persoon die je bent, maar van het ‘Zelf’, oftewel het ‘Alles’. Dát is houden van jezelf. En de acties die vanuit het ‘Zelf’ komen, zijn in zijn geheel anders. Het ‘Zelf’ ervaren is het einde van het Individuatieproces.


De intrinsieke beweging van het ‘Zelf’ kent geen richting. Het kent alleen ‘innerlijk weten’. Dit innerlijk weten is de gids, en deze gids spreekt zonder woorden, heeft geen wetten en geen regels. Het is volledig Aards/Universeel aanwezig. Het kent vele vormen; zowel Aards als Hemels. Er is geen verschil. Het is boven, beneden, links, rechts, voor je, achter je. Het is aanwezig in de ‘Zich Zelf’ en in ’Totale Harmonie’. Het voelt afschuw, haat, liefde, harmonie, boosheid etc., doch blijft het in Zich Zelf en doet het wat moet worden gedaan. Zonder verwachting van resultaat. Het startpunt van het ‘Zelf’ is altijd nul (Androgeen), geen begin en geen einde.


Dat wilt niet zeggen dat bidden, mediteren, yoga e.d. verkeerd zijn. Als een dergelijke je rite helpt voor een moment van rust, geborgenheid, dan zeker doen, zolang je blijft groeien en deze niet als waarheid gaat maken. Het zijn slechts hulpmiddelen, welke tegenwoordig belangrijker zijn geworden dan het uiteindelijke doel. Dat gold zo ook voor mij. In mijn reis heb ik me ook vastgehouden aan de rituelen dus:

‘Hij die zonder zonde is, werpt de eerste steen’.


76 weergaven0 opmerkingen
bottom of page