KRACHT VAN BEWUSTWORDING

Stappenplan

Inzichten vergaren door onderzoek. Het creëren van een Waarnemer.

Waarnemen van Bewustzijn.                           

Archetypen

De wereld is een groot energetisch veld. Met verschillende energetische velden. Vroeger noemden men ze "Goden" of Archetypen zodat men kon duiden wat er gebeurd was. De Archetypen regeren nog steeds vanuit het Onderbewust.

Onderbewuste

Men is zich er niet van bewust dat het leven zich eerst onbewust afspeelt. vanuit onbewust creëert, manifesteert bewust, "het leven" 

Oude wijsheid

Er is veel geschreven de afgelopen eeuwen. Ze verwijzen allemaal naar de "Essentie" van het bestaan. Dit kun je niet met woorden beschrijven/omschrijven. Het is een intrinsieke ervaring/inzicht. Voorbij aan woorden

Dualisme

De wereld, het leven, kent elkaar door tegenstellingen. Is het een tegen-stelling, beter bekend als;  "dualisme"

Hieros Gamos

Het "Heilig Huwelijk". Samensmelting van de tegenstellingen. Doorzien dat er geen tegenstellingen bestaan. Maar alles een dynamisch proces van het leven is.

Kracht van bewustwording

Vlondertuin 16, 

3994 PA Houten  

Tel: 0610881309

info@krachtvanbewustwording.nl

K.V.K. Houten onder nummer : 57350345.