top of page

Met zijn staf wijzend naar de oude man,

Toen de beroemde leraar Padmasambhava verbleef in de kluizenaarshut Grote Rots in Samye, was er een oude ongeletterde man van eenenzestig jaar, Sherab Gyalpo, die een enorm vertrouwen in de leraar had en die hem met grote toewijding een jaar lang diende. Gedurende al die tijd vroeg Sherab Gyalpo niet om enig onderricht en de leraar gaf hem dit ook niet.

 

Toen Padmasambhava na een jaar van plan was om te vertrekken, bood Sherab hem een mandala aan waarop hij een gouden bloem had gelegd die één ons woog. Toen zei hij, ‘Grote Leraar, wees zo vriendelijk om aan mij te denken. Ten eerste ben ik ongeletterd. Ten tweede ben ik niet erg intelligent. Ten derde ben ik zo oud dat alle elementen van mijn lichaam opgebruikt zijn. Ik smeek u om een oude man die bijna doodgaat onderricht te geven dat eenvoudig te begrijpen is, alle twijfel opheft, gemakkelijk te verwezenlijken en toe te passen, een doeltreffend inzicht geeft, en mij in toekomstige levens zal helpen.’

 

Padmasambhava wees toen met zijn wandelstok naar het hart van de oude manen gaf hem de volgende aanwijzingen:

Luister goed oude man. Kijk vanuit helder gewaar zijn naar je eigen ontwaakte bewustzijn. Het Bewustzijn heeft geen vorm, geen kleur, geen centrum en geen rand. Vanaf het begin heeft het geen oorsprong, maar is leeg. Vervolgens heeft het geen verblijfplaats, maar is leeg. Tenslotte heeft het geen doel, maar is leeg. Deze leegte bestaan nergens uit, maar is toch helder en gewaar van zichzelf. Wanneer je dit ziet en herkent, ken je je natuurlijke gezicht. Je begrijpt de ware aard der dingen. Je hebt de ware aard van het Bewustzijn gezien, fundamentele aard van de werkelijkheid opgehelderd en elke twijfel over welk inzicht dan ook doorgesneden.

 

Dit ontwaakte bewustzijn bestaat niet uit enige materiële substantie. Het bestaat op zichzelf en is inherent in jezelf aanwezig. Dit is de ware aard der dingen, het gezicht dat gemakkelijk te verwezenlijken is omdat het nergens anders gezocht hoeft te worden. De essentie van het Bewustzijn bestaat niet uit een concrete waarnemer en iets dat waargenomen wordt en waar je je aandacht op kunt richten. Zij trotseert de (dualistische) beperkingen van vergankelijkheid en onvergankelijkheid. Zij is niet iets dat wakker geschud hoeft te worden: de ontwaakte staat is je eigen bewustzijn dat van nature al wakker is. Er is niets dat naar de hel gaat: het heldere gewaarzijn is van nature zuiver. Er is geen enkele oefening die gedaan hoeft te worden: zijn essentie is van nature al aanwezig. Dit grootste inzicht in je natuurlijke bewustzijnsstaat is al in jezelf aanwezig: weet absoluut zeker dat het niet elders gezocht hoeft te worden.

 

Wanneer je het inzicht op deze manier begrijpt en in je leven wilt toepassen, is op elke plek waar je ook vertoeft, je lichaam een spontaan ontstaand verschijnsel en van nature lege ruimte. Laat het zijn (zoals het is): vrij van gedachten en denkbeelden. Alle van nature vrije verschijnselen worden dan je helpers, en je kunt oefenen door alle verschijnselen te beschouwen als het pad.

 

Alles wat je denkt of wat er ook maar innerlijk in je bewustzijn beweegt is leeg en heeft geen essentie. Opkomende gedachten bevrijden zichzelf. Als je je de essentie van het Bewustzijn herinnert, kun je gedachten gebruiken als het pad en is het oefenen simpel.

 

Dit is het meest innerlijke advies: welke verstorende emotie je ook omhoog voelt komen, kijk diep in de emotie en zij lost op zonder een spoor achter te laten. Elke verstorende emotie wordt zo op natuurlijke wijze bevrijd. Dit is eenvoudig te oefenen.

 

Als je op deze manier oefent, is je meditatie niet beperkt tot bepaalde perioden. Als je weet dat alles je helpt, is je meditatieve ervaring standvastig, is je oorspronkelijke natuur continu aanwezig en vallen schakels van de ketting van het handelen uit elkaar. Waar je ook vertoeft, je bent nooit gescheiden van je oorspronkelijke natuur.

 

Als je dit eenmaal verwezenlijkt, kan je materiele lichaam wel oud zijn, maar het Ontwaakte Bewustzijn veroudert niet. Het Bewustzijn kent geen verschil tussen jong en oud. De oorspronkelijke natuur gaat vooroordelen en voorkeuren te boven. Als je herkent dat het Gewaar zijn als oorspronkelijk alertheid in jezelf aanwezig is, is er geen verschil tussen scherpzinnigheid en dommigheid. Als je begrijpt dat je oorspronkelijke natuur vrij van vooroordelen en voorkeuren in jezelf aanwezig is; is er geen verschil tussen kleine en grote kennis. Zelfs als je lichaam, het voertuig van je bewustzijn uit elkaar valt, blijft de Ruimte van het Gewaar zijn ononderbroken aanwezig. Zodra je je permanent bewust bent van dit inzicht is er geen verschil meer tussen een lang leven en een kort leven. Beoefen dit ware inzicht oude man.

 

Neem de meditatieoefeningen ter harte.

Haal de woorden en de verwezenlijking van dit inzicht niet door elkaar.

Laat je vriend, de toewijding, niet in de steek.

Omhels alles vanuit alertheid.

Besteed je tijd niet aan zinloos gepraat en nutteloos geroddel.

Raak niet betrokken bij wereldse zaken.

Laat alles bezorgdheden over je nakomelingen los.

Hunker niet te zeer naar eten en drinken.

En probeer als een gewoon mens te sterven.

 

Je leven loopt ten einde, wees daarom ijverig. Beoefen deze instructies voor een oude man die op het punt staat te sterven.

 

Omdat hij met zijn staf naar het hart van Sherab Gyalpo wees, wordt dit De instructie van het wijzen met de staf naar de oude man genoemd.

 

(tekst is in het Engels vertaald in Advice from the Lotus-born)3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page